Център за и&р Cilek

Център за и&р Cilek е одобрен от Министерството на науката, индустрията и технологиите на 27 Ноември 2015г.

Основната ни цел е да подобряваме систематично всички дейности в разработването на продукти, процеси и софтуер в координация с Центъра за изследователски и развойни дейности.

46 Инженера и технически персонал работят в Центъра за изследване и развитие на Çilek.

Процес на потока