Право на отказ

Право на отказ

В качеството си на потребител Вие имате право да върнете закупената от Вас стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние или извън търговският обект в 14-дневен срок от датата на доставка на стоката, като не е необходимо да посочвате причина за това. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока, нейното качество и безопасност по време на срока по предходното изречение. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки.

Условия на връщане: 

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:


1. Запазен добър търговски вид - оригиналната опаковка не трябва да е разкъсана и повредена. Стоката трябва да е във вида в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, изпрана, гладена, сглобявана и т.н
2. Не са налице повреди  причинени от неправилна употреба и/или сглобяване и не е облепвана със стикери.
3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари в случай, че е имало включени такива.

4. Декорации, килими и текстилни артикули като  възглавници, одеала, завивки, протектори, спално бельо и др.  могат да бъдат връщани, само  ако  не са били използвани и са в оригинална неотваряне опаковка;


5.Можете  да върнете мебели, ако те са  опаковани  в оригиналната си  опаковка. Не се приемат разопаковани и сглобени продукти.

6.В случай, че доставеният продукт е бил придружен от подарък, когато връщате продукта  трябва да върнете и подаръка.


7. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.


8. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. Ако се позлва куриер съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

Процедура за връщане или размяна. 

Връщането на продукта става чрез куриерска фирма  за сметка на клиента или лично в  най-близкия до вас магазин от веригата или централните складове на „Мебелни къщи Ралица” АД в град Варна, ул. „Девня“ №14- 16 или град София, ул. „Порудчик Неделчо Бончев“ № 6, склад № 26 от понеделник до петък от 08,30 – 16,00 часа.
 
2. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата + приемо-предавателен протокол  + гаранционна карта, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис или представител на „Мебелни къщи Ралица” АД при лично връщане.

Също така пратката   трябва да бъде придружена от настоящата бланка за връщане като се попълнят данните , посочени по долу или да ни изпратите решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление изпратено по пощата или електронна поща. Ако Ви е по-удобно, можете да попълните бланката и да ни я изпратите на имейл online@isu.bg, като това трябва да стане преди да изпратите /върнете пратката към нас.
3. Моля да ни информирате предварително на имейл online@isu.bg като ни изпратите Банкова сметка (IBAN, титуляр по сметка), по която да бъде преведена дължимата сума ако плащането в извършено по банков път. 

Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:

за доставка на продукти, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова  индивидуална изисквания и заявка;
 • за стоки повредени и/или променени след момента на получаването им;
• за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва.

•   при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

•   при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА 

Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна в нейната цялост ! Възстановяване на сумата става по банков път или платежно средство, използвано при първоначалната трансакция в рамките на 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора и получим обратно стоките на адреса и във вида, посочени в т. ІІІ към приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите/


Пратки, върнати  за плащане с наложен платеж, за плащане в брой при получаване и за наша сметка – няма да бъдат приемани !!!

----------------------------------------------------------------------------------------
ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителя

До 
МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД
Варна, бул.Република 55 Ритейл Парк Варна
тел.: 0700 19 919
e-mail: 
online@isu.bg

С настоящото уведомявам/е, че се отказвам/е от сключения от мен/ нас договор за покупка 
на следните стоки ……………...……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………...

Поръчани на /дата/ ………………………………………………………………………
Получени на /дата/ ………………………………………………………………………

Име на потребителя: …………………………………………………………………….. 
Адрес на потребителя ……………………………………………………………………

Банкова сметка на потребителя, по която да бъде върната платената цена:

Банка ………………………………………………………………………………………
IBAN ……………………………………... BIC ………………………………………… 


Дата:                                Подпис на потребителя/ите:

 

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Можете да изтеглите Формуляра от ТУК.

------------------------------------------------------

 

УКАЗАНИЯ 
/приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите/

I.    Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II.    Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. 
III.    Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте получили стоките. За да упражните правото си на отказ, в посочения по- горе срок, е необходимо да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер, факс и/или електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща), както и да върнете стоките на адрес: __________________във вид: ___________. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока на отказ от договора.
IV.    Действие на отказа. Ако се откажете от договора, ние ще Ви възстановим цената на стоката, която сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по - късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора и получим обратно стоките на адреса и във вида, посочени в т. ІІІ. Ще извършим възстановяването, като използваме посочена от вас банкова сметка за връщане на платената цена. 
V.    Преките разходи по връщане на стоките са за Ваша сметка.

При всички случаи на връщане, рекламация и гаранции важи Закона за защита на потребителите (ЗЗП).