Сигурност и качество

Други сертификати
Other Certificates

Проектирани и произведени в съответствие с модерните стандарти за безопасност при деца, Çilek продуктите се произвеждат с високотехнологични материали, използващи безопасни за здравето материали, които отговарят на стандартите на Европейския съюз.

Çilek притежава СЕ сертификат за електрически аксесоари. Той има сертификат REACH за опаковъчни материали.

Çilek има доклад за съвместимост на боята, използвана в метални и пластмасови материали и странични ленти, съгласно Директивата за ограничението на опасните вещества, издадена от ЕС и EN 71-3, за токсичен елементов анализ.

Cilek притежава и сертификати за управление на ISO 9001 и ISO 14001.

Мебелите, произведени от Çilek в съответствие със стандарта E1, притежават сертификат за съответствие TSE E1, издаден от TSE, и удостоверяват, че нямат канцерогенно въздействие.

Добре известно състояние на марката

Марката се счита за известна и популярна, тогава когато е достигнала определено ниво и е позната от всички сегменти в обществото. Марката предизвиква асоциация в съзнанието на хората, без да е необходимо допълнително напомняне за нея.