Леко производство

С леко управление, но без загуби и с респект към хората.

Понятието "леко производство" и "леко управление" накратко се отнася до производството на стоки и предоставянето на услуги без загуба, като се предоставят до клиента възможно най-бързо.

Според основната философия на този тип управление, производствената система трябва да се изчисти от прекомерните дейности, които претоварват системата.

Непрекъснатите обучения и уважението към персонала са предпоставките за постигане на поставените цели.

Леко производство